On our website we are using cookies. By using our website, you agree to the use of cookies. More infoClose
 

Tarih ve Kültür

Mytilene port
Mytilene port
Court Mytilene
Kavetsou Road
Tower Sourada
Epano Skala
Bank & Post office
Greek consulate
Port
Mitropoli Church Mytilene
Agios Konstantinos

Mitolojiygöre, adanın ilk sakinleri Pelasgos’lar ve Midilli’nin ilk adı da  Pelasgiya idi. Tarih öncesi dönem boyunca Makaria, Lassia, Aiolis, Aithiopi gibi pek çok değişik isimler almıştır. Bugünkü adı  olan”Lesvos” u Teselya’lı kahraman Lapithos’un oğlu Lesvos’tan almıştır. Midilli, Kaloni, Andissa, Eresos, Mithimna gibi günümüze dek ulaşan birçok yer adı mitolojik kökenlidir.

Arkeolojik kazılar, geç Neolitik dönemden itibaren adada insanların ikamet ettiklerini göstermektedir. M.Ö 1393 – 1184 yılları arasında adayı Akalılar ele geçiriyor. Ada, M.Ö 1110′lu yıllarda Aiol’ler tarafından ele geçiriliyor. Aiol’lerin adanın eski sakinleri ile karışıp kendi uygarlıklarını ve dillerini yaymaları ile zaman içinde ada, Doğu Ege uygarlığının önemli bir merkezi olarak gelişti. Arkaik döneminde (M.Ö 7 – 6. Yüzyıllarda) adada ticari ve dünyaya açılma faaliyetlerinin yanı sıra önemli bir kültürel gelişim de kaydedilmektedir.

Adaya çeşitli halkların yerleşmesinden ve savaşlarla geçen çalkantılı yıllardan sonra, M.Ö 88 yılında ada Romalılar tarafından işgal edilmiştir. M.Ö 62 yılından M.S 70 yılına kadar kısmi özerk bir yönetim dönemi devam etmektedir ve Roma devleti Doğu ve Batı olarak ikiye bölündüğünde Midilli adası Doğu, yani Bizans Devleti’ne geçmiştir. M.S 53 yılında Aziz Pavlos, Hristiyanlığı yaymak ve öğretmek üzere adayı ziyaret ediyor. Bizans Döneminde (324 – 1453) ada, zaman zaman Araplar, Venedikliler ve Katalonyalıların saldırısına uğramaktaydı. 1354 yılında ada İmparator 5. İoannis Paleologos tarafından kız kardeşinin çeyizi olarak Cenevizli Francesco Gateluza’ya devredilmiştir. Gateluzo ailesi 107 yıl boyunca adayı yönetmişlerdir. Başka bir deyiş ile Osmanlılar 1462 yılında adayı ele geçirinceye kadar..

Osmanlılar döneminde (1462 – 1912) adada zor günler yaşanmıştır. Fakat 19. Yüzyılda ticaret ve endüstrinin gelişmesinin bir sonucu olarak Midilli Adası’nda adaya kültürel bir patlama getiren ve şehri kozmopolit bir limana dönüştüren güçlü bir burjuva sınıfı doğmuştur. 1912 yılında Midilli Adası, Yunan Donanması tarafından serbest bırakılıyor ve esin olarak 1914 yılında Londra ve Atina antlaşmalarına göre Yunanistan’a devrediliyor. Yunanistan’ın adadaki hakları 1923 yılında Sevr ve Lozan Antlaşmalarınca resmi olarak tanınmıştır. 1939 yılında Yunanistan’ın 2. Dünya Savaşına katılmasından sonra barış, Midilli Adası’na nihai olarak 1944 yılında dönüyor. Savaş sonrası dönemde (1950 – 1960 yıllarında) Yunanistan genelinde yaşanan ciddi ekonomik problemler yüzünden ada sakinlerinin Batı Avrupa ve Amerika kıtasına büyük göç akımları kaydedilmiştir. Midilli Kültürü, memleketinden uzakta olsa da kendi kültürel kimliğini ve özelliğini zaman aşımına uğratmayarak korumaya devam etmektedir.

 • Ada’da M.Ö. 3000 yılından beri insanlar yaşamaktadır.
 • Omiros’a göre, Truva savaşı esnasında adaya Akalar tarafından birçok saldırı olmuştur.
 • M.Ö. 10uncu yüzılda  buraya Eoller yerleşmiştir.
 • M.Ö. 7nci ve 6ncı yüzyıllarda Arkaik Dönemde, Pittakos döneminde Lesvos ve başşehri olan Midilli önemli ticaret ve kültür merkezi olmuştur.
 • M.Ö. 527-479 yıllarında ada Perslere geçmiştir.
 • Atina İttifakı üyesi olmuştur.
 • Makedonlar, Ptolemeler, Pontus kralı Mitridatis (m.ö. 88-79) ve Romalılar tarafından ele geçirilmiştir.
 • Bizans Döneminde Slavlar, Sarakuslar ve Katalanların saldırılarına maruz kalmıştır.
 • İstanbul’daki Latin İmparatorluğu’nun parçası oluşmuştur (1204-1247).
 • 1354 yılında Bizans İmparatoru Mihail Paleologos tarafından Genovalılara teslim edilmiştir (1261’de Bizans İmparatorluğunun yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarına Franklar’ın verdiği yardıma karşılık olarak).
 • M.S. 1462’d Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.
 • M.S. 1912’de Yunan Devletine ihlak edilmiştir.
 • On yıl sonra, 1922’de nüfus mübadelesi anlaşması sonrası, ada Yunan göçmenlerle dolmuştur.

Ayrıca, kaçırmayın...

Devamı

Osmanlı Midilli’sinde bir tur

Sabah erken saatte veya akşamüstü geç saatte, Midilli yeni arkeoloji Müzesinin girişindeki Kioski meydanıdır. Banka oturun ve 150 yıl geriye seyahat edin...
Antik çağlarda Afrodit tapınağının bulunduğu bu noktada, Kaptan Paşa, Osmanlı donanmasının kaptan-ı deryası Hasan Paşa Cezayirli, Midilli’yi ziyaret eden donanmasının mürettebatını konaklatmak için şık bir köşk kurmuştur. İşte böylece eski ismi olan Tavuk Tarlası unutulmuş ve bugüne kadar kullanılan Köşk ismi yerini almıştır.

Sabah erken saatte veya akşamüstü geç saatte, Midilli yeni arkeoloji Müzesinin girişindeki Kioski meydanıdır. Banka oturun ve 150 yıl geriye seyahat edin...